Iisalmen kaupungin myöntämät liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset 2020

19.3.2020

Iisalmen kaupungin Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on käsitellyt vuoden 2020 liikunta- ja nuorisojärjestöjen toiminta-avustushakemukset. Toiminta-avustus myönnetään yleiseen sääntömääräisen toiminnan tukemiseen.

Liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustusten myöntämisessä, hakemisessa, maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatetaan avustusten yleisiä myöntämisperiaatteita ja Iisalmen kaupungin avustusten myöntämisperusteet -ohjetta.

Avustuksia valmisteltaessa on käytetty lisäksi seuraavia ohjeiden mukaisia kriteereitä:

Määrälliset kriteerit: 60 %
- toimintaan säännöllisesti osallistuvien määrät, painotus alle 18-vuotiaissa
- kokoontuvien ryhmien määrä, ohjaajien ja valmentajien määrä.

Laadulliset kriteerit 40 %
- toiminnan vastaavuus kaupungin strategisiin tavoitteisiin jahyvinvoinnin edistämiseen (mm. syrjäytymisen ehkäisy,päihteettömyys)
- toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
- ohjaajien ja valmentajien koulutustaso
- ko. järjestölle myönnetty valtakunnallinen laatutunnustus. Avustusten valmistelussa on käytetty apuna pisteytysjärjestelmää.

Ylä-Savon Moottorikerho ry:lle on myönnetty toiminta-avustusta 2100 euroa.