Y-SMK radat olivat ahkerassa käytössä kaudella 2023

23.2.2024

Y-SMK ratojen käyttö 2023
Y-SMK ratojen käyttö 2023

Kauden 2023 ratojen käyttötilasto nähtävissä kuvan taulukossa.

Kiitos kaikille kävijöille ratakirjausten ja ratamaksujen muistamisesta.
Näin saadaan radat ja raportit pidettyä kunnossa.