Endurojaoston vastine keskustelupalstan Kävelykielto asiasta -viestiin

26.1.2019

Ylä-Savon Moottorikerho ry:n tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsenissään innostusta moottoriurheiluun lakien, asetusten, liikennesääntöjen ja urheilun hengessä. Y-SMK toivoo myös muilta tahoilta toimissaan asiaankuuluvia yhteiskunnallisia arvoja, asenteita, normeja ja muiden huomioonottamista ennenkaikkea turvallisuuden kannalta.

Parkatin Moottoriurheilukeskus on Pohjois-Savon maakuntakaavassa merkitty EA1 (ajoharjoittelu- ja moottoriurheilualue) ja T (teollisuus- ja varastoalue) alueiksi. Alueen maakäyttöä ohjaava tarkin kaava on keskustaseudun osayleiskaava. Parkatin Moottoriurheilukeskuksen yhteensä n. 65 ha:n maa-alueen käyttötarkoitus on eri moottoriurheilulajien harjoitteleminen ja kilpailutoiminta ympäristöluvan mukaisesti autoilla, mikroautoilla, moottorikelkoilla, moottoripyörillä ja mönkijöillä. Lisäksi moottorikerho on saanut maanomistajilta (Iisalmen kaupunki ja Ylä-Savon Koulutuskuntayhtymä) käyttöluvat moottoriurheilukäyttöön. Ympäristöluvassa määritellään siihen liitetyssä asemapiirroksessa n. 10 eri moottoriurheilulajin osalta myös enduromaastokokeet 1-3, ts. alueen maastoon Ylä-Savon Moottorikerho ry:n talkootöinä rakentamat moottoripyörien ajourat n. 15 km matkalta.

Moottorikerho maksaa maanomistajille alueen käytöstä omista varoistaan ja yhdistyksen jäsenet maksavat edelleen kerholle ratojen käytöstä jäsen- ja ratamaksuin. Moottorikerho vastaa omilla resursseillaan ratojen mahdollisimman laadukkaasta ylläpidosta ja turvallisesta käytöstä. Alueen toiminnan on lupaehtojen mukaisesti oltava valvottua ja ohjattua. Jalankulku ja muunlainen moottoriurheiluun kuulumaton liikkuminen radoilla ei kuulu ympäristöluvassa määriteltyihin toimintoihin ja ne vaarantavat turvallisuutta ja heikentävät ratojen yleiskuntoa. Mitä tulee jokamiehenoikeuksiin maastossa liikkumiseeen, ne eivät koske erityiseen käyttöön otettuja alueita. Moottoriurheilukeskuksen tiestöllä liikkuminen, myös jalankuku, on sallittua kaikille alueen aukioloaikoina, huomioitavaa on kuitenkin rekisteröityjen moottoriajoneuvojen (ml. enduromoottoripyörät) liikkuminen em. teillä muun tieliikenteen lisäksi. Tuolloin tiestöllä liikkujille muistutettakoon myös heidän omista velvollisuuksistaan.

Iisalmen kaupungin liikuntatoimen selkeä kanta on että alue on moottoriurheilualuetta eikä radoilla tapahtuva moottoriurheiluun kuulumaton liikkuminen ole sallittavaa. Jalankulkua ja eläinten ulkoilutusta varten kaupunki tarjoaa toisaalla mm. koirapuistoja ja koirapolun. Poliisin tehtävä on vastata kysymyksiin mitä lakeja järjestyslain ja koirakurin rikkomisen lisäksi muut moottoriurheilukeskuksen radoilla liikkuvat rikkovat ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin. Lisäkysymyksiä poliisin lisäksi voi esittää maanomistajille ja Ylä-Savon Ympäristölautakunnalle.

Moottorikerho ei tiedota asiasta enempää.

Y-SMK ry. endurojaos pj. Timo Hartikainen
Y-SMK ry. puheenjohtaja Juha Nenola