Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste. Laadittu 27.1.2018

REKISTERINPITÄJÄ

Ylä-Savon Moottorikerho ry.  (Y-tunnus: 0197987-1)

Sirpinkaari 11 as.2, 74130 IISALMI

puhelin 045 145 3902, sähköposti juha.nenola(ät)live.com
 

REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT

Leo Lappalainen, puhelin 044 586 0037, sähköposti leo.lappalainen(ät)meili.fi

Hilkka Kämäräinen, puhelin  040 760 6646, sähköposti hkamarainen(ät)gmail.com

Timo Hartikainen, puhelin 050 526 1344, sähköposti  tthartikainen(ät)gmail.com

 

REKISTERIN NIMI

Ylä-Savon Moottorikerho ry:n Jäsenrekisteri

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Y-SMK:n jäsentietojen ylläpitäminen ja jäsenyyssuhteiden hoitaminen. Rekisteriä käytetään kerhon ja jäsenten välisen viestintään ja maksettujen jäsen- ja kausiratamaksujen seurantaan.

Tietoja voidaan käyttää kerhon toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Syntymäaika
  • Sähköpostiosoite
  • Huoltajan sähköpostiosoite, juniorijäsenillä
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Jäsenen kerhossa harrastamat lajit
  • Jäsenen kerhon toimintaan liittyvät kilpailija-, toimitsija- tms. koulutukset ja lisenssit.
  • Jäsen- rata- yms. maksujen maksutiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäsenrekisterin tiedot saadaan jäseneltä itseltään, lisäksi rekisteriin merkitään kerhon toiminnassa kertyviä tietoja.

Jäsenellä on oikeus omien tietojensa ajantasaisuuden tarkastamiseen ja korjaamiseen.

Omiin tietoihin pääsee käsiksi verkkopalvelussa https://www.y-smk.fi/ tai ottamalla yhteyden kerhon rekisteriasioita hoitavaan henkilöön.

TIETOJEN LUOVUTUS

Jäsenrekisterin tiedot ovat Y-SMK:n käytössä, lisäksi tiedot viedään tarvittavilta osin Suomen Moottoriliiton yläpitämään MOTTI jäsenrekisteriin.

Jäsenellä on oikeus saada häntä itseään ja alaikäisiä perheenjäseniään koskevat tiedot käyttöönsä.

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin tietoja ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Y-SMK jäsenrekisterinpitäjän myöntämiä käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.